Du vil gerne have noget ind på hjemmesiden

så skriver du bare en mal med vedhæftet materiale til stellasyd@outlook.dk

Ændring i ledelsen

30-Juli-2017

Tanja Hagensen har meddelt at hun ønsker at stoppe, suppleant Yrsa Kanne rykker efter. Marianne Siticum har sagt ja til at suppleantopgaven.
Vi alle i ledelsen vil gerne sige Tanja mange tak for en ihærdig arbejdsindsats igennem flere år og byder Marianne hjerteligt velkommen.