Reglement for benyttelse af banefaciliteter

Velkommen til Stellas klubbane, Årupgade 45, 6200 Aabenraa.

 

Herunder nogle få enkle regler der skal følges af alle der ønske at benytte sig af faciliteterne.

 

 1. 1.      For at benytte faciliteterne SKAL du være medlem af Stella, du kan IKKE medbringe venner eller bekendte der lige vil ride en tur med, der er kun for medlemmer.
 2. 2.      Du må benytte banen så meget du har lyst til, dog ikke i kommercielt øjemed.
 3. 3.      Åbningstider vinter: hverdage 9-21, weekender 10-18 /sommer hverdage 9-21, weekender 10-21
 4. 4.      PRIVATOMRÅDET skal respekteres: de store folde, gårdspladsen foran huset, haven og udkørsel foran stalden er IKKE VORES OMRÅDE.
 5. 5.      Parkering: indkørsel efter hovedhuset langs ad hækken. Parker altid så andre kan komme frem og tilbage . Der er INGEN parkering i området mellem Roundpen og Bindebom ved hækken. Følg Tommys anvisninger hvis der til tider skal parkeres anderledes.
 6. 6.      De 3 små paddocks direkte ved banen må benyttes, der SKAL gøres rent efter brug. Hvis din hest ikke bryder sig om andre, sørger du selv for at sætte ekstra hegn omkring så det bestående hegn ikke ødelægges. Stald og bokse må ikke benyttes.
 7. 7.      Roundpen må benyttes til træning, intet andet.
 8. 8.      Hvis din hest taber et par pærer skal de fjernes inden du kører derfra, det gælder såvel banen som gruspladsen, Roundpen og paddocks. Og ja, du må gerne tage med hvis en rytterkollega har glemt det, de fjerner sikker også gerne for dig.
 9. 9.      Toilettet skal rengøres efter brug, herunder håndvask, kumme, toiletbrættet og gulvet. Og ja, du bruger toiletpapir, så du må da gerne tage en rulle med.
 10. 10.  Rytterstuen må benyttes og du kommer derind via stalden, vi rører ikke noget der ikke tilhører klubben. Der vil være en kaffemaskine, vi skiftes til at tage kaffe med. Rytterstuen efterlades pænt og ordentlig, det er enhver selv ansvarlig for. Varme i rytterstuen kan ordnes, så skal du medbringe en pose træpiller.
 11. 11.  Løse hunde, findes ikke i Stella regi. Din hund er altid i snor eller bliver i bilen. Har du hunden ude og den skider SÅ FJERNER DU HØMMEREN. De hunde der bor på gården har altid førsteret, hvis du bliver bedt om at sætte din hund i bilen, så gør du det.
 12. 12.  Børn er altid forældrenes ansvar og skal følge samme regler for færdsel på stedet. Ingen børn alene på banen eller ved foldene. Pas på vejen, den er befærdet og der køres hurtigt.
 13. 13.  Banedag, indkalder vi til via Facebook og hjemmesiden. Vi skal alle være med til at holde banen og faciliteterne knivskarpe til gavn og glæde for os alle.
 14. 14.  Hvis du eller din hest,hund,barn,  kommer til at ødelægge noget, så går vi ud fra du er forsikret og får det ordnet. Meld skaden til Tommy og til klubben så alle ved besked.
 15. 15.  Hvis der er lukkede arrangementer enten fra Tommys eller klubbens side vil faciliteterne være lukkede i den periode. Se hjemmeside eller Facebook for opdateringer.
 16. 16.  Tag hensyn til andre udefra kommende brugere og tag hensyn til hinanden.
 17. 17.  Der kan forekomme ændringer i reglerne så hold øje med klubbens opdateringer. Hvis Tommy finder en lejer skal vi naturligvis tage hensyn til det.
 18. 18.  Vær ansvarlig når du er på stedet og husk vi skal alle være der.
 19. 19.  Hvis en bruger gentagne gange undlader at følge reglerne og har fået 2 advarsler fra en person i ledelsen, udelukkes bruger fra faciliteterne.